Najbolja besplatna online knjižnica

Teorija jezika i opća lingvistika

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZLASKA: 2011
VELIČINA PO DATOTECI: 10,42
ISBN: 9789532601329
JEZIK: HRVATSKI
AUTOR: Coseriu, Eugenio
CIJENA: BESPLATNO

svi Coseriu, Eugenio knjige koje čitate i preuzimate od nas

Opis:

Teorija jezika i opća lingvistika (Teoria del lenguaje y linguistica general, 1962) jedno je od fundamentalnih djela s područja strukturalizma u jezikoslovlju. U knjizi je objedinjeno pet studija koje je Eugenio Coseriu od 1952. do 1957. objavio u časopisima ili kao zasebna izdanja. Studije Sustav, norma i govor (Sistema, norma y habla, 1952), Forma i supstancija u jezičnim glasovima (Forma y sustancia en los sonidos del lenguaje, 1954) te Determinacija i okružje (Determinación y entorno, 1955) sadrže autorova nastojanja da razjasni neke od osnovnih problema suvremene lingvistike i izgradi koherentnu teoriju jezika. U tekstu Logicizam i antilogicizam u gramatici (Logicismo y antilogicismo en la gramática, 1957) riječ je o temeljima gramatike, a ogled Množina kod vlastitih imena (El plural en los nombres propios, 1955) dio je opsežne jezične teorije vlastitih imena. Coseriuova je polazna točka europski strukturalizam, posebice Tečaj opće lingvistike Ferdinanda de Saussurea, čije krute sheme reducira u koherentniji nacrt jezičnoga funkcioniranja, primjereniji jeziku kao objektu i govorniku kao subjektu, a potom ih i nadilazi. Tako je utvrdio da Saussureova dihotomija langue/parole nije dostatna da bi se objasnila ukupna jezična realnost, pa je te dvije sastavnice povezao s normom kao međusastavnicom, nju je pak u skladu s Humboldtovim pogledima stavio u vezu s tradicijom koju govornik uvijek zatječe i kroz koju on jezik proživljava. Eugenio Coseriu (1921-2002) jedan je od najvažnijih jezikoslovaca XX. stoljeća. Nakon odlaska iz Rumunjske 1940. i višegodišnjega studijskog boravka u Italiji predavao je od 1951. do 1963. opću i indogermansku lingvistiku na Sveučilištu u Montevideu. Kao gostujući profesor predavao je na sveučilištima u Coimbri, Bonnu i Frankfurtu. Od 1963. bio je profesor romanske filologije, a od 1966. i opće lingvistike na Sveučilištu u Tübingenu, gdje je ostao do kraja karijere. Mnogi njegovi radovi danas imaju status klasika na području jezikoslovlja i utjecajni su daleko izvan domene lingvistike i filozofije jezika. Njegova su najvažnija djela: Sincronía, diacronía e historia, 1958; Teoría del lenguaje y lingüística general, 1962; Einführung in die strukturelle Betrachtung des Wortschatzes, 1973; El hombre y su lenguaje, 1977; Tradicion y novedad en la ciencia del languaje, 1977; Principos de semantica estructural, 1978; Gramatica, semantica universales, 1978; Lecciones de linguistica general, 1981; Introduccion a la linguistica, 1986; Competencia linguistica, 1992.

...vistika. Learn vocabulary, terms and more with flashcards, games and other study tools ... Opća lingvistika - English Language Department Mostar ... . Koje osnovne sastavnice mora obuhvaćati opis bilo kojeg jezika? nativistička teorija. Pretpostavka da dijete uči jezik tako da u jeziku koji sluša otkriva formalne kategorije (gramatiku) koje... Frederik Kortlandt - Od praindoevropskog jezika do slovenskog (Fonološki razvoj), Zbornik za Filologiju i Lingvistiku 32/2, 1989, 41-58. Dalibor Brozović, Pavle Ivić - Jezik srpskohrvatski/hrvatskosrpski, hrvatski Ili s ... Teorija jezika i opca lingvistika (Eugenio Coseriu) - preuzmite... ... . Dalibor Brozović, Pavle Ivić - Jezik srpskohrvatski/hrvatskosrpski, hrvatski Ili srpski: izvadak iz II izdanja Enciklopedije Jugoslavije, 1988. Antropološka lingvistika predstavlja interdisciplinarni pristup proučavanju jezika. Antropološka lingvistika nastaje u Americi početkom dvadestog veka. Na početku svog razvoja, američka antopološka lingvistika je obuhvatala arheološka, biološka, socijalna, kulturna i lingvistička... Interkulturalna lingvistika.pptx. (57k). edina spago-cumurija OPCA LINGVISTIKAbodovi.docx. (15k). edina spago-cumurija Teorijska i primijenjena lingvistika. Lingvistika i druge znanosti: interdisciplinarni pristup istraživanjima jezika. Lingvistika kao sociolingvistika. Kognitivna lingvistika i neurolingvistika. Klinička i forenzička lingvistika. Perspektive teorije jezika.Pragmalingvistika: lingvistika javne komunikacije. Milka Ivić je redovan član SANU i nekoliko inostranih akademija. Njene stručne i znanstvene preokupacije mogu se razvrstati u nekoliko osnovnih oblasti: povijest lingvistike, opća lingvistika, lingvistička teorija, sintaksa i semantika slavenskih jezika....