Najbolja besplatna online knjižnica

Teorija jezika i opća lingvistika

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZLASKA: 2011
VELIČINA PO DATOTECI: 10,15
ISBN: 9789532601329
JEZIK: HRVATSKI
AUTOR: Coseriu, Eugenio
CIJENA: BESPLATNO

svi Coseriu, Eugenio knjige koje čitate i preuzimate od nas

Opis:

Teorija jezika i opća lingvistika (Teoria del lenguaje y linguistica general, 1962) jedno je od fundamentalnih djela s područja strukturalizma u jezikoslovlju. U knjizi je objedinjeno pet studija koje je Eugenio Coseriu od 1952. do 1957. objavio u časopisima ili kao zasebna izdanja. Studije Sustav, norma i govor (Sistema, norma y habla, 1952), Forma i supstancija u jezičnim glasovima (Forma y sustancia en los sonidos del lenguaje, 1954) te Determinacija i okružje (Determinación y entorno, 1955) sadrže autorova nastojanja da razjasni neke od osnovnih problema suvremene lingvistike i izgradi koherentnu teoriju jezika. U tekstu Logicizam i antilogicizam u gramatici (Logicismo y antilogicismo en la gramática, 1957) riječ je o temeljima gramatike, a ogled Množina kod vlastitih imena (El plural en los nombres propios, 1955) dio je opsežne jezične teorije vlastitih imena. Coseriuova je polazna točka europski strukturalizam, posebice Tečaj opće lingvistike Ferdinanda de Saussurea, čije krute sheme reducira u koherentniji nacrt jezičnoga funkcioniranja, primjereniji jeziku kao objektu i govorniku kao subjektu, a potom ih i nadilazi. Tako je utvrdio da Saussureova dihotomija langue/parole nije dostatna da bi se objasnila ukupna jezična realnost, pa je te dvije sastavnice povezao s normom kao međusastavnicom, nju je pak u skladu s Humboldtovim pogledima stavio u vezu s tradicijom koju govornik uvijek zatječe i kroz koju on jezik proživljava. Eugenio Coseriu (1921-2002) jedan je od najvažnijih jezikoslovaca XX. stoljeća. Nakon odlaska iz Rumunjske 1940. i višegodišnjega studijskog boravka u Italiji predavao je od 1951. do 1963. opću i indogermansku lingvistiku na Sveučilištu u Montevideu. Kao gostujući profesor predavao je na sveučilištima u Coimbri, Bonnu i Frankfurtu. Od 1963. bio je profesor romanske filologije, a od 1966. i opće lingvistike na Sveučilištu u Tübingenu, gdje je ostao do kraja karijere. Mnogi njegovi radovi danas imaju status klasika na području jezikoslovlja i utjecajni su daleko izvan domene lingvistike i filozofije jezika. Njegova su najvažnija djela: Sincronía, diacronía e historia, 1958; Teoría del lenguaje y lingüística general, 1962; Einführung in die strukturelle Betrachtung des Wortschatzes, 1973; El hombre y su lenguaje, 1977; Tradicion y novedad en la ciencia del languaje, 1977; Principos de semantica estructural, 1978; Gramatica, semantica universales, 1978; Lecciones de linguistica general, 1981; Introduccion a la linguistica, 1986; Competencia linguistica, 1992.

...eti... Opća lingvistika. Predmet zahtijeva 30 časova u učionici ... Opća lingvistika - English Language Department Mostar ... . Ostatak od ca. 1. Govorni činovi. 2. Kognitivna lingvistika. 3. Biološka teorija jezika i memi. 4. Pragmatički aspekti dijaloga - rad na uzorku teksta I. Ustroj umjetnih jezika Prepoznavanje obavijesti u tekstu Statističke metode u lingvistici. Opća lingvistika, Etika govorenja, Uvod u primijenjenu lingvistiku, Primijenjena lingvistika, Lingvistika i njezini Dr. sc. Ivana Simeon. Opća lingvistika. Etika govorenja. Uvod u pri ... Teorija jezika i opca lingvistika (Eugenio Coseriu) - preuzmite... ... . sc. Ivana Simeon. Opća lingvistika. Etika govorenja. Uvod u primijenjenu lingvistiku. Gramatika kao važan element učenja stranog jezika Grammar as an important element of foreign language learning. Kognitivna lingvistika dakle rasvjetljuje odnos značenja, jezika i svijeta. 2. filozofski pristup teoriji jezika. Prema Miščeviću2 prirodni jezik posredstvom znanosti je proširen Prema ovom shvaćanju, opća načela na temelju kojih određujemo strukture gramatičkih pravila bivaju zajednička... suvremenijim jezikoslovnim pravcima (generativna lingvistika, kognitivna lingvistika Naziv kognitivna lingvistika objedinjuje pristupe proučavanju jezika koji počivaju na interakciji jezika i uma Takva raširenost dovela je do umnažanja kognitivnih teorija i modela jezika, pa je u tome smislu vrlo... Ostalo. Teorija književnosti. Kolekcionarstvo. Filatelija. Ovdje se podvrgavaju kritici ova područja: 1) teorija jezika i opća lingvistika (pogrešna tvrdnja da su ljudi dogovorom nadjenuli riječima značenja); 2) morfematska analiza (prvenstveno glagolskih) oblika (određene nepotpunosti i/ili nedosljednosti); 3) status elativa (koji je i ovdje uključen u komparaciju a u... LINGVISTIKA - DISCIPLINE/GRANE opća lingvistika (neki je nazivaju i teorijskom lingvistikom) - svojstva jezika kao pojave, zajednička obiljeţja svih jezika; po svome opsegu najšira lingvistička disciplina, nerijetko »programski i terminološki« sinonimna sa znanosti o jeziku primijenjena... Teorija jezičnog razvoja Noama Chomskog. Teorija univerzalne gramatike. Chomskyjeva lingvistička teorija: jezik i misao. Noam Chomsky: knjige. U njemu se potvrđuje postojanje određenih struktura u našem umu koje omogućuju i proizvodnju jezika i činjenicu razumijevanja poruke, bez obzira na jezik... Lingvistika jezičnih dodira. Osnovni podaci. Detaljne informacije. Naziv kolegija LINGVISTIKA JEZIČNIH DODIRA Opći podaci Studijski program DIPLOMSKI STUDIJ HRVATSKI JEZIK I Temeljni cilj kolegija je stjecanje osnovnih znanja iz područja teorije jezika u kontaktu u cilju i osvještavanja... Start studying Opća lingvistika. Learn vocabulary, terms and more with flashcards, games and other study tools. Koje osnovne sastavnice mora obuhvaćati opis bilo kojeg jezika? nativistička teorija. Pretpostavka da dijete uči jezik tako da u jeziku koji sluša otkriva formalne kategorije (gramatiku) koje... Frederik Kortlandt - Od praindoevropskog jezika do slovenskog (Fonološki razvoj), Zbornik za Filologiju i Lingvistiku 32/2, 1989, 41-58. Dalibor Brozović, Pavle Ivić - Jezik srpskohrvatski/hrvatskosrpski, hrvatski Ili srpski: izvadak iz II izdanja Enciklopedije Jugoslavije, 1988. Antropološka lingvistika predstavlja interdisciplinarni pristup proučavanju jezika. Antropološka lingvistika nastaje u Americi početkom dvadestog veka. Na početku svog razvoja, američka antopološka lingvistika je obuhvatala arheološka, biološka, socijalna, kulturna i lingvistička... Interkulturalna lingvistika.pptx. (57k). edina spago-cumurija OPCA LINGVISTIKAbodovi.docx. (15k). edina spago-cumurija Teorijska i primijenjena lingvistika. Lingvistika i druge znanosti: inter...