Najbolja besplatna online knjižnica

Zakon o javnoj nabavi s pojmovnim kazalom ostali propisi

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZLASKA: 2012
VELIČINA PO DATOTECI: 11,50
ISBN: 9789533290072
JEZIK: HRVATSKI
AUTOR:
CIJENA: BESPLATNO

Najbolji Zakon o javnoj nabavi s pojmovnim kazalom ostali propisi pdf, koje ćete pronaći ovdje

Opis:

Predgovor Zakon o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 90/II)u primjeni je od I. siječnja 20I2. Do- sadatnja primjena propisa o javnoj nabavi ukazala je na dodatnupotrebu drugaiijeg uredenja javne nabave, iime bi se trebala osigurati brža i uiinkovitijazattita prava gos- podarskih subjekata, ubrzali postupci, osigurala njihova transparentnost i unaprijedio sustav pravne zattite,koje ciljeve bi trebao osigurati novi Zakon. Kako bi svim sudionicima primjene Zakona o javnoj nabavi olaktali njegovu primje- nu, pripremilismo pojmovno kazalo Zakona, te podzakonske akte koji su donijetido tiskanja ove knjige. Uz ove propise, knjiga sadrži i tekst Zakona o koncesijama (Nar. nov., br. I25/08), kojim se uvodi jedinstveni postupak davanja koncesija i jedinstvena zattita za sve sudio- nike u postupku, te proiitŠEni tekst Zakona o javno-privatnom partnerstvu (Nar. nov., br. (Nar,. nov., br. I29/08 i 55/II),koji je donijet u cilju osiguravanja javnih potreba sveobuhvatnijim angažiranjem privatnog partnerstva. U knjizi su sadržani i podzakonski akti za provedbutih zakona. Korpus ovih propisa zaokružen je Zakonom o Državnoj komisiji za kontrolupostupaka javne nabave. Svojim sadržajem knjiga je posebno prilagodena i polaznicima specijalistiikog pro- grama izobrazbe iz podruija javne nabave. Urednica Sadržaj: ZAKON O JAVNOJ NABAVIII I. DIO OPŠE ODREDBE II 2. DIO SKLAPANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA JAVNE NARUOITELJE 3. DIO SKLAPANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA SEKTORSKE NARUOITELJE 4. DIO PRAVNA ZAŠTITA 5. DIO SREDIENJE TIJELO DRBAVNE UPRAVE NADLEBNO ZA SUSTAV JAVNE NABAVE 6. DIO PREKREAJNE ODREDBE 7. DIO PRIJELAZNE I ZAVRENE ODREDBE ABECEDNO KAZALO POJMOVA UREDBA O NACINU IZRADE I POSTUPANJU S DOKUMENTACIJOM ZA NADMETANJE I PONUDAMA UREDBA O OBJAVAMA JAVNE NABAVE UREDBA O NADZORU NAD PROVEDBOM ZAKONA O JAVNOJ NABAVI PRAVILNIK O PRIMJENI JEDINSTVENOG RJECNIKA JAVNE NABAVE (CPV) PRAVILNIK O IZOBRAZBI U PODRUCJU JAVNE NABAVE UREDBA O UREDU ZA SREDISNJU JAVNU NABAVU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZAKON O KONCESIJAMA UGOVORA O KONCESIJI ZA JAVNE RADOVE PRAVILNIK O USTROJU I VODENJU REGISTRA KONCESIJA DOKUMENTACIJE ZA UPIS ZAKON O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU 26I PROJEKATA JPP-a UREDBA O KRITERIJIMA OCJENE I ODOBRAVANJA PROJEKATA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA NADMETANJE UREDBA O SADRZAJU UGOVORA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU UREDBA O IZOBRAZBI SUDIONIKA U POSTUPCIMA PRIPREME I PROVEDBE PROJEKATA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA UREDBA O NADZORU PROVEDBE PROJEKATA JAVNO- PRIVATNOG PARTNERSTVA PRAVILNIK O USTROJU I VODENJU REGISTRA UGOVORA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU DOKUMENTACIJE ZA UPIS ZAKON O DRZAVNOJ KOMISIJI ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE …

...ji • naručitelj izrađuje troškovnik samo za stavke za koje je odredio Knjižnica Metel Ožegović - Varaždin ... Pojam: NABAVA - library.foi.hr ... . Početak (current); O knjižnici; Katalog Novi naslovi Abecedni pregled Osobe Godine izdanja Stručne skupine Nakladničke cjeline Ključne riječi Za slijepe i slabovidne Zakon o javnoj nabavi : s abecednim kazalom pojmova Nova zbirka podzakonskih propisa s područja javne nabave s primjerima i komentarom 2019. Public Procurement Systems in the Western Balkans: An Assessment of Integrity, Performance and Vulnerability to ... PDF s pojmovnim kazalom - fzplus.hr ... . Public Procurement Systems in the Western Balkans: An Assessment of Integrity, Performance and Vulnerability to Capture Country report Serbia Easily share your publications and get them in front of Issuu's millions of monthly readers. Title: Poslovni info br. 1-2.2021. - TEB-ov podsjetnik , Author: Domagoj Zaloker, Name: Poslovni ......