Najbolja besplatna online knjižnica

Hrvatski jezik i pravopis od ujedinjenja do kraja Banovine Hrvatske 1908-1941

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZLASKA: 2012
VELIČINA PO DATOTECI: 10,49
ISBN: 9789530619524
JEZIK: HRVATSKI
AUTOR: Samardžija, Marko
CIJENA: BESPLATNO

Ovdje ćete pronaći knjigu Hrvatski jezik i pravopis od ujedinjenja do kraja Banovine Hrvatske 1908-1941 pdf

Opis:

HRVATSKI JEZIK I PRAVOPIS od ujedinjenja do kraja Banovine Hrvatske (1918. – 1941.) Knjiga prof. dr. Marka Samardžije Hrvatski jezik i pravopis od ujedinjenja do kraja Banovine Hrvatske vrijedno je djelo koje nas na zanimljiv način vodi kroz problematiku položaja hrvatskoga jezika u prvoj Jugoslaviji i u Banovini Hrvatskoj, a obuhvaća analizu jezične i pravopisne problematike u prvoj Jugoslaviji od nastanka do njezina raspada. Knjiga obuhvaća preko 650 stranica (s nizom slikovnih priloga), strukturiranih u 13 poglavlja, sa Zaključkom te Dodatcima. Iza Predgovora i Uvoda slijedi 13 poglavlja knjige, ovako poredanih: 1. Nastavak ekavštine, početak ćirilizacije …, 2. «Beograd nam kvari jezik», 3. Hrvatski ili srpski jezični savjetnik Tome Maretića pod kritičkim sitnozorom hrvatskih suvremenika, 4. Ujednačivanje pravopisa, 5. Naš jezik i hrvatski jezik, 6. Promjene imena naseljenih mjesta u hrvatskim krajevima, 7. Polemika o sudbini čakavštine, 8. Za pravilnost i čistoću hrvatskoga jezika, 9. Hrvatski jezik u XIX. stoljeću, 10. Društvo i časopis «Hrvatski jezik», 11. Banovina Hrvatska: Neuspio povratak hrvatskomu rukavcu vukovstva, 12. Prijedlog fra Stanka Petrova, 13. Razlike oko razlika. Svako poglavlje strukturirano je tako da se sastoji od Samardžijina predgovora u kome sažeto i precizno govori o problemu koji je predmet poglavlja, slijede odabrani članci (i polemike) iz onoga vremena i onda Samardžijin zaglavak, tj. tekst u kome komentira neke bitne procese i gledišta. Tekstovi su opremljeni potrebnim bilješkama koje s jedne strane olakšavaju čitatelju praćenje teksta, a s druge upućuju na dodatne izvore koje čitatelj može potražiti. Uvodne i zaključne tekstove koristi za svoj pogled u problematiku – to je pogled znanstvenika vrlo dobro upućena i u povijesnu i u jezikoslovnu problematiku koji vrlo čvrsto drži nit svojih znanstvenih i stručnih izlaganja i njihovu visoku razinu ne ostavljajući mjesta nikakvim problematičnim domišljanjima i kombinacijama. Samardžiju prije svega zanima odnos hrvatskih autora i hrvatske sredine između dva svjetska rata prema hrvatskom jeziku pa su odabrani autori velikom većinom hrvatski jezikoslovci, političari i drugi javni radnici (npr. Ivan Krnic, Marijan Stojković, Blaž, Jurišić, Antun Branko Šimić, Tomo Maretić, Miroslav Andrassy, Nikola Andrić, Stjepan Ivšić i brojni drugi), ali kada se ukaže potreba da se problem vidi sa srpske strane ili da se jasnije očituju srpski postupci i nastojanja, Samardžija uključuje srpske autore (npr. Dragoljub Aranđelović, Dušan Ivančević, Miloš Moskovljević) i tako izbjegava jednostranu sliku iz koje vidite samo polovicu teniskoga terena i samo jednoga igrača. Bogata zanimljivim tekstovima, puna pouzdanih i važnih podataka, pisana lijepo i jasno ova knjiga je jedan od onih natprosječnih uzleta jezikoslovne kroatistike i posve će sigurno izazvati zanimanje svih koje zanima povijest hrvatskoga jezičnoga standarda

...a : Vijeca za normu hrvatskoga standa... Prod#: 2128201B ... Hrvatski biografski leksikon ... . Wish list. Hrvatski frazemi od glave do pete. Prod#: 2144078B. Croatia; Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezik..., 2012. Ermina Ramadanović ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, Hrvatska. ja na početku svojega članka Hrvatski. jezik od početka XX. stoljeća do godi-. ne 1945. opisuje događaje i u posljed Trinaesta monografija Marka Samardžije Hrvatski jezik i pravopis od ujedinjenja do kraja Banovine Hrvatske (1918. do 1941.) svjetlo je dana ugledala nepune dvije... U k ... Hrvatski jezik i pravopis : od ujedinjenja do kraja Banovine... ... . do 1941.) svjetlo je dana ugledala nepune dvije... U knjizi se opisuju hrvatski jezik, hrvatski pravopis, jezikoslovna kroatistika i hrvatska kodifikacijska problematika od ujedinjenja 1918. do kraja Banovine Hrvatske 1941. Osim sto se rasclanjuju i obrađuju pojedina pitanja iz povijesti hrvatskoga standardnog jezika i njegova pravopisa, donose se... Izbor nastavnih tema iz hrvatskoga jezika (gramatika i pravopis, povijest jezika, jezično izražavanje) Dani hrvatskoga jezika, Zanimljivosti GRAMATIKA Jezični identiteti nesrpskih naroda... Antun Šimčik - Hrvatski jezik i pravopis od ujedinjenja do kraja banovine Hrvatske (1918-1941). 463-490. M. Samardžija, Hrvatski jezik i pravopis od ujedinjenja do kra-ja Banovine Hrvatske (1918.-1941.), Zagreb 2012. M. Samardžija, Hrvatski jezik, pravopis i jezična politika u Ne-zavisnoj Državi Hrvatskoj, Zagreb 2008. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Hrvatski pravopis, IHJJ, Zagreb, 2013. Rječnik hrvatskoga jezika, LZ Miroslav Krleža, Zagreb, 2000. Osnovna literatura: Samardžija, Marko, Hrvatski jezik i pravopis od ujedinjenja do kraja Banovine Hrvatske (1918. do 1941.), Školska knjiga, Zagreb, 2012.  Hrvatska stranka prava : tradicija predratne Čiste stranke prava (frankovci); čelnik Vladimir Prebeg , pa Ante Pavelić mlađi ; ne sudjeluju u radu Narodnog vijeća, proglasom protivili se načinu ujedinjenja  Hrvatska zajednica : čine ju pravaši "starčevićanci" i Napredna demokratska stranka; Matko Laginja... Njegova skrb za hrvatski jezik kao sredstvo nacionalnoga subjektiviteta i umjetničkoga izražavanja 61-74. — I. Matičević: Prostor slobode. Književna kritika u zagrebačkoj periodici od 1941. do 1945. Split 2012. — M. Samardžija: Hrvatski jezik i pravopis od ujedinjenja do kraja Banovine Hrvatske. Grčević, Mario: Hrvatski jezik između dvaju svjetskih ratova. Samardžija, Marko , Ivo Pranjković: Hrvatski jezik u XX. stoljeću. Samardžija, Marko: Hrvatski jezik i pravopis od ujedinjenja do kraja Banovine Hrvatske (1918.-1941.) Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Sadržaj ove mrežne stranice ne smije se umnožava...