Najbolja besplatna online knjižnica

Građansko parnično pravo: sudske odluke i sudska nagodba (knjiga IX)

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZLASKA: 2013
VELIČINA PO DATOTECI: 9,3
ISBN: 9789532341737
JEZIK: HRVATSKI
AUTOR: Dika, Mihajlo
CIJENA: BESPLATNO

Knjigu možete preuzeti Građansko parnično pravo: sudske odluke i sudska nagodba (knjiga IX) u pdf epub formatu nakon besplatne registracije

Opis:

Ova knjiga, koja obrađuje sudske odluke i sudsku nagodbu u parničnom postupku, peta je koja izlazi iz tiska, iako je deveta po predviđenom redoslijedu u nizu knjiga kojima bi se u sukcesiji trebalo sustavno segmentarno izložiti materiju građanskog parničnog prava. Prva bi knjiga u tom nizu, kako je planirano, bila posvećena općim pitanjima teorije parničnog prava, druga temeljnim načelima toga prava, treća tijelima parničnog postupka, četvrta, koja je već objavljena, strankama i njihovim zastupnicima te trećima u parničnom postupku, peta, već objavljena, učenju o parničnim radnjama, šesta, također već objavljena, tužbi, sedma utvrđivanju činjenica i dokazivanju, osma prvostupanjskom postupku, deseta, već objavljena, pravnim lijekovima, jedanaesta posebnim parničnim procedurama, a dvanaesta troškovima postupka. Okolnost da se kao peta u nizu knjiga u naznačenom nizu objavljuje knjiga koja bi trebala biti devetom, može se objasniti redoslijedom njihova sazrijevanja za objavljivanje, koji je u izvjesnoj mjeri uvjetovan i logikom stvari (uvodna i opća pitanja neke grane prava i njezina načela trebalo bi obraditi tek pošto se istraže i obrade materije s obzirom na koje se odgovarajuće apstrakcije i uopćavanja trebaju obaviti), ali i izmjenama u zakonodavstvu – neki su, naime, od segmenata uređenja parničnog postupka bili predmetom značajnije zakonodavne intervencije od drugih, odnosno neki su trebali biti odnosno trebaju biti zahvaćeni nekim od nagoviještenih novela toga uređenja. U pripremi ove knjige vodilo se računa o domaćoj (bivšoj jugoslavenskoj i novoj hrvatskoj) doktrini, a donekle i o (reprezentativnijoj) austrijskoj, njemačkoj i slovenskoj teoriji koje se u značajnoj mjeri temelje na sličnom postupovnopravnom uređenju. U obradi pojedinih instituta posebna je pozornost poklonjena i domaćoj relevantnoj judikaturi, kako onoj formiranoj za vrijeme prijašnje države, tako i onoj poslije osamostaljenja Republike Hrvatske. Treba se nadati da će ova knjiga, kojom je – u usporedbi s drugim njoj prethodećim domaćim djelima – sustavno, bitno produbljenije i opsežnije istražena i obrađena dionica parničnog prava o sudskim odlukama i sudskoj nagodbi, pobuditi interes ne samo onih koji se znanstveno i u nastavne svrhe bave tim pravom, već i onih koji ga izravno primjenjuju u praksi. Mihajlo Dika

...nom postupku2. Žalba se izjav-ljuje protiv nepravomoćne sudske odluke i u pravilu odgađa njezinu pravomoćnost ... Građansko parnično pravo - parnične radnje ... . Ovršna isprava - ovršna sudska odluka i ovršna sudska nagodba, ovršna nagodba sklopljena temeljem postupka obveznog mirenja u slučaju podnošenja tužbe protiv Republike Hrvatske, ovršna... Građansko pravo, Uvod u građansko pravo i Opšti deo građanskog prava. Građansko pravo i druge grane prava - pročitati. 4. Pojam, struktura, vrste i karakteristike pravnih sistema - pročitati. kojem je sabrana sudska praksa Suda i ... Zakon o parničnom postupku (ZPP) ... . 4. Pojam, struktura, vrste i karakteristike pravnih sistema - pročitati. kojem je sabrana sudska praksa Suda i Općeg suda, te Zbornika ... Sljedeći važan institut tiče se tzv... Zakonodavac ne normira definiciju sudske nagodbe, ali se sudska nagodba može definisati kao ugovor Fokus rada je pozitivno parnično zakonodavstvo i praksa u Bosni i Hercegovini (BiH). Pored toga što je dozvoljena sudska nagodba prije pokretanja parničnog postupka, postojala su......