Najbolja besplatna online knjižnica

Ugovorno pravo osiguranja

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZLASKA: 2016
VELIČINA PO DATOTECI: 11,56
ISBN: 9789530304215
JEZIK: HRVATSKI
AUTOR: Keglević, Ana
CIJENA: BESPLATNO

Knjigu možete preuzeti Ugovorno pravo osiguranja u pdf epub formatu nakon besplatne registracije

Opis:

Knjiga Ugovorno pravo osiguranjadr. sc. Ane Keglević nedvojbeno se može smatrati prvim sustavnim i cjelovitim djelom s područja ugovornog prava osiguranja i obveze međusobnog obavještavanja ugovornih strana u domaćoj pravnoj literaturi. Riječ je o iznimno važnoj problematici za domaću teoriju i praksu. U knjizi se stručno i vrlo jasno analizira uređenje ugovornog prava osiguranja i obveze obavještavanja kod potrošačkog ugovora o osiguranju u europskom, engleskom, njemačkom i hrvatskom pravu iz funkcionalne, komparativne te djelomično povijesne perspektive. Cilj je ove knjige dvostruk; dati analizu i pregled razvoja ugovornog prava osiguranja u hrvatskome, njemačkome i engleskom pravu te pravu Europske unije te dati analizu instituta obveze obavještavanja kod potrošačkog ugovora o osiguranju kao jednog od najvažnijih instituta zaštite potrošača danas. Zbog strukture teksta i stila pisanja knjiga je namijenjena ne samo pravnim znanstvenicima, studentima poslijediplomskih studija i stručnjacima nego i praktičarima (odvjetnicima i sudcima), osiguravajućim društvima i njihovim udruženjima, institucijama za izvansudsko rješavanje sporova i zaštitu potrošača te svima koje zanima ta problematika. Ova je knjiga nastala kao rezultat rada na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Max Planck institutu za poredbeno i međunarodno pravo u Hamburgu, Pravnom fakultetu Sveučilišta u Cambridgeu, Institutu za europsko i poredbeno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Oxfordu, te UNIDROIT institutu iz Rima u razdoblju od 2010. do 2015. godine te njezina objava ne bi bila moguća bez prijateljske podrške Zaklade Hanns Seidel.

...no jedinstvenim pravnim aktom, nego je svaki njegov segment uređen posebnim zakonskim aktom ... NAČELA EuROPSkOG uGOVORNOGA PRAVA OSiGuRANJA - RAZVOJ ... ... . 1. Izvori prava osiguranja Osiguranje se tokom razvoja pojmovno i sadržajno odredilo kao spe-cifičan ugovor s vlastitim pravnim obilježjima, što ga bitno razlikuje od ostalih tipiziranih pravnih ... 1. Drago Pavić: Ugovorno pravo osiguranja - komentar zakonskih odredaba, Tectus, Zagreb, 2009., str. 1.-140; 2. Drago Pavić: Pomorsko imovinsko pravo, Književni ... UGOVORNO PRAVO OSIGURANJA, ... Nova knjiga: UGOVORNO PRAVO OSIGURANJA - Školska knjiga ... ... .-140; 2. Drago Pavić: Pomorsko imovinsko pravo, Književni ... UGOVORNO PRAVO OSIGURANJA, Komentar zakonskih odredaba. Knjiga UGOVORNO PRAVO OSIGURANJA, Komentar zakonskih odredaba dr. Drage Pavića, najpotpunije je i temeljno djelo struke osiguranja. Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pretplata Sadržaj. Novo izdanje! godina XXIII broj 4/2021 *izdanje ... - Prof. Pavić (Ugovorno pravo osiguranja, Tectus, 2009, na 313): „Ustupanje prava na naknadu štete obavlja se pri sklapanju ugovora o osiguranju unošenjem u policu osiguranja tzv. vinkulacijske klauzule, tj. izjave o plaćanju naknade za štetu (eng. Loss Payable Clause). U našem je pravu takva pravna posljedica Ugovor o osiguranju (elementi ugovora o osiguranju, obilježja ugovora o osiguranju, stranke ugovora o osiguranju, sklapanje ugovora o osiguranju, trajanje ugovora o osiguranju, polica osiguranja, obveze stranaka, odgovornost, uvjeti osiguranja, zastara prava, prijenos ugovora) Višestruko i dvostruko osiguranje Suosiguranje Podosiguranje II Ugovorno pravo osiguranja Ana Keglević Školska knjiga Ugovorno pravo. Trgovački ugovori. Ugovori građanskog prava. Savjetovanje u vezi s pitanjima ugovornog prava. Međunarodno ugovorno pravo. Međunarodno privatno pravo. Parnični postupci i arbitraže. Područja prakse. Antikartelsko pravo & Tržišno natjecanje. EUROPSKO UGOVORNO PRAVO OSIGURANJA Akcijskim planom 2003. godine predloženo je usvajanje Zajedničkog referentnog okvira za europsko ugovorno pravo kao opcijskog instrumenta koje bi postojalo paralelno s nacionalnim ugovornim pravom, a ne umjesto njega. Dio Zajedničkog referentnog okvira čine i pravna UGOVORNO PRAVO OSIGURANJA D. SAŽETAK 126 128 a verzija us Il skih usluga )SIGURANJA PRAVA JRANJU DREDABA B. ENGLESKO PRAVO UVOD PRAVNI IZVORI 2 5 PRAVO ZAKON O POMORSI 'ARON O POTROŠ/ ZARCN C OSIGURA O FINANCL TRŽI§IU (FSMA) 1 Oslgurantkova predugovcrna obveza obavještavar Zakonom o posredovanju i zastupanju u osiguranju. 2.1.3.Ugovorno(imovinsko) pravo Ugovorno(imovinsko) pravo uređuje obveznopravni odnos iz ugovora o osiguranju. Povijesno su se u osnovi formirale tri skupine pravnih normi koje u sustavu imovinskog prava čine PRAVO EU I UGOVORNO PRAVO OSIGURANJA Načela europskog ugovornoga prava osiguranja (Principles o European Insurance Contract Law) -PEICL, 2009 Idejaa: Opcijski (soft-law) instrument koji se primjenjuje kada stranke tako ugovore, a koji Proučava se osiguranje rizika u pomorskom pothvatu. Analiziraju se međunarodni i nacionalni izvori pomorskoga osiguranja. Naglašavaju se specifičnosti u odnosu na opće pravo osiguranja. U kontekstu pomorskog osiguranja osobiti se naglasak stavlja na osiguranje osoba, imovine (tereta, brodova) i osiguranje odgovornosti za štetu. osiguranja, istodobno ukazujući na utjecaj postojećih odredbi tzv. privatnoprav-nog acquisa na njegov sadržaj, kao i na njegov odnos prema ostalim projektima kodifikacije europskog privatnog prava. Ključne riječi: pravo osiguranja, harmonizacija, Europska unija, ugovorno pravo osiguranja, PEICL/DCFR Insurance Pravo osiguranja Posredničko pravo Poslijediplomski specijalistički studij Financijsko pravo trgovačkih društava Odštetno pravo i pravo osiguranja u trgovačkim društvima Bankovne transakcije i instrumenti osiguranja plaćanja Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje pravo Ugovorno obvezno pravo Ugovorno ......