Najbolja besplatna online knjižnica

Vrednovanje u razrednoj nastavi

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZLASKA: 2020
VELIČINA PO DATOTECI: 7,34
ISBN: 9789530517561
JEZIK: HRVATSKI
AUTOR: Jurjević Jovanović, Ivana
CIJENA: BESPLATNO

Jurjević Jovanović, Ivana knjige Vrednovanje u razrednoj nastavi epub dostupni su vam nakon registracije na našoj web stranici

Opis:

Priručnik Vrednovanje u razrednoj nastavi napisan je kao odgovor na mnogobrojna pitanja učitelja vezana za vrednovanje. On nudi prikaz teorije dokimologije, legislative koju učitelj treba poznavati i vrednovanja temeljenih na kurikulumskim dokumentima. U suvremenim pristupima vrednovanju važno je dobiti objektivan uvid u razinu učenickih kompetencija, dati učeniku kvalitetnu povratnu informaciju te saznati što on misli o svojem učenju kako bi se unaprijedilo i njegovo učenje i učiteljevo poučavanje. Ovaj je priručnik zamišljen kao učiteljev suputnik u svakidašnjem radu. Jedna je od temeljnih zadaća svakog učitelja vrednovati svoje učenike. Vrednovanje nije nimalo jednostavno jer učitelj donosi odluke koje su važne za učenika. Samo dobrim poznavanjem dokimoloških zakonitosti, kurikuluma i psihofizičkog razvoja učenika, vrednovanje može biti stručno utemeljeno i objektivno. Procesi i rezultati vrednovanja učenicima i roditeljima moraju biti razumljivi, jasni i transparentni. U suvremenom poučavanju, u kurikulumskom planiranju, uz ishode učenja, odmah se planira i vrednovanje učeničkih postignuća. Uvođenjem novih pristupa vrednovanju, posebno vrednovanja za učenje i vrednovanja kao učenje, učenike se manje ocjenjuje, a više prati i usmjerava u procesu učenja. U reformskim se procesima težište sa sumativnog vrednovanja prebacuje na formativno. U današnje je vrijeme zadaća učitelja utjecati na motivaciju učenika jer on treba učiti za učenje, a ne za ocjenu. U novim se pristupima vrednovanju odgovornost za učenje prebacuje s učitelja na učenika. U ovom se priručniku detaljno razrađuje vrednovanje: teorija, obvezujuća legislativa i kurikulumski dokumenti. Svi su pristupi vrednovanju objašnjeni i prikazani konkretnim primjerima. Autori ovog priručnika s izazovima vrednovanja svakodnevno se susreću u savjetodavnom radu i u neposrednoj odgojno-obrazovnoj praksi. Cilj je pisanja priručnika na jednome mjestu ujediniti sve što bi učitelji trebali znati o vrednovanju kao i njegova funkcionalna primjena u odgojno-obrazovnoj praksi. Nadamo se da će vam ovaj priručnik biti poticaj za daljnje učenje i profesionalni razvoj. – Autori Sadržaj: PREDGOVOR 8 1. RAZVOJ ŠKOLSKE DOKIMOLOGIJE 10 2. O VREDNOVANJU 16 2.1. VREDNOVANJE PREMA OBLIKU 20 2.2. VREDNOVANJE PREMA PRIRODI 22 2.3. VREDNOVANJE PREMA PRISTUPIMA 23 2.4. VREDNOVANJE PREMA NAČINU ODREĐIVANJA USPJEŠNOSTI 25 2.5. BLOOMOVA TAKSONOMIJA 27 2.5.1. RAZINE USVOJENOSTI U KOGNITIVNOJ DOMENI 29 3. VREDNOVANJE NAUČENOGA 36 3.1. USMENO PROVJERAVANJE 36 3.1.1. NAJČEŠĆE POGREŠKE UČITELJA PRI USMENOM PROVJERAVANJU 38 3.1.2. VAŽNOST KVALITETNO POSTAVLJENOG PITANJA 42 3.2. PISANO PROVJERAVANJE 44 3.2.1. PRAVILA ZA SASTAVLJANJE PISANIH PROVJERA 46 3.2.2. TIPOVI ZADATAKA PRI SASTAVLJANJU PISANE PROVJERE 49 3.2.2.1. ZADATCI ZATVORENOG TIPA 50 3.2.2.2. ZADATCI OTVORENOG TIPA 58 3.2.3. PRIMJERI TEŽIH I VRLO TEŠKIH ZADATAKA 62 3.2.4. PRIMJERI LOŠE OSMIŠLJENIH ISPITNIH PITANJA 65 3.2.5. UVODNO ILI INICIJALNO PROVJERAVANJE 72 3.2.6. OBRADA REZULTATA PISANOG PROVJERAVANJA 77 3.2.6.1. BODOVANJE PISANOG RADA 77 3.2.6.2. KVANTITATIVNA ANALIZA UČENIČKIH ODGOVORA 80 3.2.6.3. KVALITATIVNA ANALIZA UČENIČKIH ODGOVORA 83 4. KRITERIJSKO VREDNOVANJE 86 4.1. RUBRIKE 87 5. OSTALI ALATI ZA VREDNOVANJE 98 6. VREDNOVANJE PREMA KURIKULUMSKIM DOKUMENTIMA 116 6.1. VREDNOVANJE U NASTAVNOM PREDMETU HRVATSKI JEZIK 117 6.2. VREDNOVANJE U NASTAVNOM PREDMETU MATEMATIKA 120 6.3. VREDNOVANJE U NASTAVNOM PREDMETU PRIRODA I DRUŠTVO 123 6.4. VREDNOVANJE U NASTAVNOM PREDMETU LIKOVNA KULTURA 125 6.5. VREDNOVANJE U NASTAVNOM PREDMETU GLAZBENA KULTURA 131 6.6. VREDNOVANJE U NASTAVNOM PREDMETU TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 135 7. ISHODI I VREDNOVANJE KAO DIO KURIKULUMSKOG KRUGA POUČAVANJA 140 7.1. KRATKA BILJEŠKA O VREDNOVANJU 141 7.2. PRIMJERI VREDNOVANJA U NASTAVNIM PREDMETIMA 143 7.2.1. HRVATSKI JEZIK 143 7.2.2. MATEMATIKA 151 7.2.3. PRIRODA I DRUŠTVO 159 7.2.4. LIKOVNA KULTURA 169 7.2.5. GLAZBENA KULTURA 173 7.2.6. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 177 7.3. POJMOVI KOJI SE KORISTE U PRIMJERIMA VREDNOVANJA 186 8. HRVATSKO-ENGLESKI RJEČNIK POJMOVA 188 9. LITERATURA 192 10. O AUTORIMA 197

...eve u čenja) • nastavnici mogu ocijeniti uspješnost svakog učenika na širokom rasponu rada i zadataka u nastavi Vrednovanje i ocjenjivanje u razrednoj nastavi Budući da se u razrednoj nastavi komunikacija učenika i učitelja uglavnom odvija posredstvom roditelja, nije nužno imati u svim nastavnim cjelinama svih nastavnih predmeta brojčane ocjene u ovom razdoblju u kojem se provodi nastava na daljinu ... Vrednovanje u razrednoj nastavi - skolskiportal.hr ... . Vrednovanje u razrednoj nastavi - sumativna pisana provjera Tema. Na internetskoj edukaciji definirat će se karakteristike koje mora imati kvalitetno sastavljena pisana provjera znanja. Tijekom predavanja, bit će riječi o najčešćim pitanjima otvorenog i zatvorenog tipa koje koristimo u pisanim provjerama. Na e-sferi u izborniku Vrednovanje na daljinu u rubrici prvog razreda čeka vas materijal Vrednov ... Hoću knjigu - Vrednovanje u razrednoj nastavi ... . Vrednovanje u razrednoj nastavi - sumativna pisana provjera Tema. Na internetskoj edukaciji definirat će se karakteristike koje mora imati kvalitetno sastavljena pisana provjera znanja. Tijekom predavanja, bit će riječi o najčešćim pitanjima otvorenog i zatvorenog tipa koje koristimo u pisanim provjerama. Na e-sferi u izborniku Vrednovanje na daljinu u rubrici prvog razreda čeka vas materijal Vrednovanje tijekom nastave na daljinu što je dodatak priručniku Vrednovanje u razrednoj nastavi. U njemu su razrađeni primjeri vrednovanja za hrvatski jezik, matematiku te prirodu i društvo u prvom razredu. Vrednovanje u razrednoj nastavi u školi, u mješovitom modelu nastave, kao i u nastavi na daljinu, treba biti usmjereno vrednovanju kao učenje i za učenje (formativnom vrednovanju) i davanju povratnih informacija učenicima koje ih ohrabruju i potiču na istraživanje i učenje, ocjenjivanje je, pritom, u drugom planu. KRITERIJI VREDNOVANJA I OCJENJIVANJA U NASTAVI HRVATSKOGA JEZIKA Aktiv učitelja hrvatskoga jezika: Mladen Janković, Nikolina Baletić, Sandra Désirée Bedenik Vrednovanje iz hrvatskog jezika provodi se opisno i brojčano. Opisno vrednovanje uključuje praćenje razvoja učenikovih sposobnosti i vještina te njegov Kriteriji za vrednovanje učenika u OŠ Marčana Priloženi dokumenti: KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE UCENICKIH POSTIGNUCA U RAZREDNOJ NASTAVI(1).doc Vjeronauk.doc Glazbena kultura.doc Geografija.doc Matematika.doc Talijanski jezik.doc Engleski jezik.doc Strani jezici.doc Hrvatski jezik.rtf ... Vrednovanje u razrednoj nastavi u mješovitom modelu nastave, kao i u nastavi na daljinu, treba biti usmjereno vrednovanju kao učenje i za učenje (formativnom vrednovanju) i davanju povratnih informacija učenicima koje ih ohrabruju i potiču na istraživanje i učenje, ocjenjivanje je, pritom, u drugom planu. U nastavi tjelesne i zdravstvene kulture prati se: 1. Redovito nošenje potrebne opreme (bijela majica, čiste tenisice…). 2. Redovito sudjelovanje u nastavi. 3. Aktivno sudjelovanje na mjerenjima, testiranjima i provjerama. 4. Napredak u sferi funkcionalnih i motoričkih sposobnosti. 5. Stanje i rezultati u motoričkim dostignućima. 6. Kriteriji za ocjenjivanje učenika u razrednoj nastavi. MATEMATIKA. Usmeno ocjenjivanje i provjeravanje : Odličan (5) - Izrazito točno, logično, temeljito, opširno i argumentirano iznosi i obrazlaže svoje znanje. Odgovara brzo i točno. Primjenjuje znanje samostalno i u novim ispitnim situacijama. Povezuje činjenice i postavlja ... Vrednovanje u razrednoj nastavi je djelo autora Skupina autora, nakladnika Školska knjiga. Pronađite djelo na webshopu Knjižare Ljevak. This feature is not available right now. Please try again later. Cjeloviti tekst Preporuke za vrednovanje i ocjenjivanje nastave na daljinu je ovdje. S obzirom na izvanrednu situaciju, roditelji u ovom trenutku više nego ikad trebaju biti uključeni u rad škole, ali i u osiguravanje kruga povjerenja za učenje, a posebno je to izraženo kod učenika u razrednoj nastavi u osnovnoj školi. Svima nam je na ... vrednovanje navedenog.5 Kao samostalni dio programa lektira obuhvaća popis književnih djela po razredima pa se postavlja pitanje broja književnih djela koja se predviđaju za čitanje. U jednoj školskoj godini ... Lektira u razrednoj nas...