Najbolja besplatna online knjižnica

Komunikacija u nastavi hrvatskog jezika

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZLASKA: 2007
VELIČINA PO DATOTECI: 6,77
ISBN: 9789531913447
JEZIK: HRVATSKI
AUTOR: Barbaroša-Šikić, Mirela
CIJENA: BESPLATNO

Ovdje ćete pronaći knjigu Komunikacija u nastavi hrvatskog jezika pdf

Opis:

Nastanak ove knjige možemo zahvaliti važnim događajima – promjenama koje su započele u hrvatskome obrazovnom sustavu: novome Nastavnome planu i programu za osnovnu školu, nacionalnim ispitima i uvođenju državne mature, te vanjskome vrjednovanju osnovnih škola. Vjerujemo da je ova knjiga tek prva u nizu knjiga koje će pratiti učitelje i nastavnike hrvatskoga jezika s ciljem povezivanja stručnih radova o hrvatskome jeziku, lingvistici, metodici hrvatskoga jezika, ali i o pedagoškim i psihološkim temama važnim za poučavanje i učenje materinskoga jezika. Imajući na umu strukturu nastavnoga programa hrvatskoga jezika u osnovnim i srednjim školama, radovi u knjizi podijeljeni su u tri cjeline: jezik i jezično izražavanje, književnost i medijska kultura. U prvome dijelu knjige dio radova prikazuje teorijske pristupe jeziku radi učinkovitijega stjecanja komunikacijske jezične kompetencije. Ti radovi vrijedni su ne samo po tome što opisuju uočene probleme, već i po tome što nude moguća rješenja. Drugi dio knjige bavi se pitanjem nacionalne književnosti i njezinim odnosom prema vlastitome nacionalnom, povijesnom i dokumentarnom te upozoravaju na kontekst nacionalnoga i europskoga. Teme radova trećega dijela knjige analiziraju ulogu i utjecaj medija na djecu te pokušavaju osvijestiti potrebu medijske pismenosti djece i mladeži. Položaj i prava djeteta, osposobljenost za medijsku pismenost – primanje, razumijevanje i kritičko promišljanje poruka koje nas okružuju, zahtjev je vremena u kojem živimo, a odgovornost odraslih, ne samo škole, temeljna je nužnost svih članova društva. Iz sadržaja Uvodna riječ, Teorijski okviri jezikoslovnomu znanju u novom nastavnom programu hrvatskoga jezika za osnovnu školu, Standardnojezična normativnost i/ili komunikacijska funkcionalnost u procesu usvajanja hrvatskoga jezika, Komunikacijski pristup nastavi hrvatskoga jezika ili hajde da se i mi jednom okoristimo već otkrivenom toplom vodom, Međuudžbenička i unutarudžbenička sinonimija i nepodudarni terminološki sustav, Pogrješke i nedosljednosti u gimnazijskim udžbenicima i jezičnim priručnicima, Još jedna tvorbena nelogičnost, Poučavanje gramatike i oblikovanje nastavnoga sata: primjer obrade sklonidbe i padeža, Proces stjecanja pismenosti, Figurativnost reklamnoga diskursa, Mogućnost primjene književnoga zemljopisa Carla Dionisottia (1908. – 1998.) na hrvatsku književnost, Fabrijevi romani – četiri u jednom, Dječja prava u medijima – zakonski okvir, Dijete između pozitivnih i negativnih sadržaja u medijima (pogled iz Ureda pravobraniteljice za djecu).

...iževnoumjetničkim tekstom te didaktičku komunikaciju, odnosno komunikaciju između učitelja i učenika u odgojnome i ... Komunikacija u nastavi hrvatskog jezika : suvremeni ... ... ... ELEMENTI OCJENJIVANJA I KRITERIJI VREDNOVANJA U NASTAVI HRVATSKOGA JEZIKA RAZREDI: OD 1. DO 4. RAZREDA ELEMENTI OCJENJIVANJA / VREDNOVANJA: Elementi ocjenjivanja iz Hrvatskoga jezika utvrđeni su na temelju nastavnoga programa Hrvatskoga jezika za gimnazije, a prema kojemu nastavni predmet Hrvatski jezik obuhvaća tri nastavna područja: U radu ćemo spomenuti vertikalno-spiralni slijed koji kao termin postoji u metodici i služit će nam da prikažemo NTC metodu u nastavi hrvatskoga jezika, točnije u području jezičnoga izražavanja. Iako, ovaj se pojam - vertikalno-spiralni slijed može shvatiti i u širem kontekstu pa tako dijete možemo izlagati sp ... PDF KOMUNIKACIJA U NASTAVI - Ruđer Bošković Institute ... . Iako, ovaj se pojam - vertikalno-spiralni slijed može shvatiti i u širem kontekstu pa tako dijete možemo izlagati spomenutoj metodi od Potraimo li rijeè komunikacija u Aniæevom velikom rjeèniku hrvatskog jezika naæi æemo slijedeæe vrlo opæenito objašnjenje: komunikacija - davanje i primanje in-formacija (usmena, pismena); opæenje. Nešto detaljnije ovaj pojam opisuje Klaiæ u Rjeèniku stranih rijeèi navodeæi i porijeklo rijeèi: komunikacija (lat. communicare - Komunikacija u nastavi hrvatskoga jezika: suvremeni pristupi poučavanja u osnovnim i srednjim školama Znanstvena monografija: Sudionici: Marijana Češi, Mirela Barbaroša-Šikić: Izdavač: Naklada Slap, 2007: ISBN: 9531913447, 9789531913447: Duljina: Broj stranica: 235 : Izvezi navode: BiBTeX EndNote RefMan Komunikacija u nastavi hrvatskoga jezika. Cijena 90 kn ~ 12 € Pošalji poruku Veleprodajna cijena: Približno: Netto cijena: PDV: Šifra oglasa: 31253251 Podijeli Spremi Osnovne informacije Lokacija Požeško-slavonska, Požega, Centar ... Danas, kad je komunikativni pristup nastavi stranog jezika u punom zanačenju rječi nezaobilazan, temeljan u nastavi nekog jezika, znatan broj nastavnika i dalje zadržava gramatičko - prevodni model časa. Razloge za to treba tražiti u tome što je prilikom testiranja učenika veoma lako napraviti test iz gramatike ili prevoda nekog teksta. Odjel za rusistiku Sveučilišta u Zadru u 2019. godini ispraća u mirovinu dugogodišnju i dragu nam kolegicu Vesnu Krnetu, višu lektoricu. Tim povodom Odjel je odlučio osvrnuti se na njezin dugogodišnji rad te joj posvetiti zbornik Nastava stranih jezika - suvremeni pristup, teorija i praksa. Prilozi koji se nalaze u ovom zborniku pisani su ponajprije radi obilježavanja njezina ... TWINSPACE-U Rad s web 2.0 alatima Komunikacija s partnerima VLADO GOTOVAC U SISKU Dogovor za Susret s piscima Suradnja s djecom U igraonici Zvončica Moja prva slikovnica . AKTIVNOSTI HRVATSKI JEZIK ENGLESKI ... eTwinning projekti u nastavi hrvatskog jezika u OŠ Author: pc1...