Najbolja besplatna online knjižnica

Modeli pouzdanosti, raspoloživosti i rizika u elektroenerget. sustavu 1.dio

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZLASKA: 2008
VELIČINA PO DATOTECI: 4,98
ISBN: 9789536970544
JEZIK: HRVATSKI
AUTOR: Mikuličić, Vladimir
CIJENA: BESPLATNO

Uživaj čitajući Modeli pouzdanosti, raspoloživosti i rizika u elektroenerget. sustavu 1.dio Mikuličić, Vladimir epub knjige besplatno

Opis:

Udžbenik je namijenjen studentima smjera Elektroenergetike Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, ali i inženjerima koji se u svojoj praksi susreću s problemima pouzdanosti, raspoloživosti, sigurnosti i rizika. Podijeljen je u dva dijela: u prvom se razmatraju analitičke metode proračuna pouzdanosti i raspoloživosti, dok je drugi dio posvećen metodama analize rizika i upravljanja rizikom.Pouzdanost je, uz funkcionalnost i ekonomičnost, osnovni zahtjev koji mora zadovoljiti svaki tehnički uređaj. Danas su bitno usavršeni alati koje inženjeri imaju na raspolaganju kod projektiranja. Razrađene matematičke metode i numerički postupci omogućavaju simuliranje koje pokazuje širok spektar mogućih uvjeta rada. Time nije ni u kojem pogledu smanjena važnost intuicije i iskustva u traženju rješenja. Naprotiv, mogućnosti eksperimentiranja na računalu ili kod slaganja modula stavljaju upravo kreativnost u prvi plan. U ovom udžbeniku veliko je značenje dano točnom definiranju temeljnih pojmova teorije pouzdanosti. Autor pažljivo bira nazivlje prema krilatici Qui bene distinguit, bene docet. Termini su ilustrirani karakterističnim primjerima i opširnim opisima. Na taj način smisao pojedinih postupaka postaje razumljiv, iako je neophodna matematička formulacija, u pravilu, vrlo složena. Ovakav je udžbenik odavno potreban studentima koji se u predmet tek uvode, ali i stručnjacima koji se tim predmetom bave godinama.

...osne studije FPZ Sveučilišta u Zagrebu, 2008 ... PDF Evropská Rada Pro Systémová Rizika ... . str. 113-126 (predavanje, domaća recenzija ... Ovaj rad opisuje mogućnosti programskog paketa "COMREL" za analizu pouzdanosti i raspoloživosti složenog EES. Program rabi Markovljeve modele prostora stanja komponenata EES i analizira moguća stanja analitičkom metodom pobrojavanja stanja, te golemim izborom pokazatelja pouzdanosti kvantitativno opisuje sustav. Budući kakvoća isporuke električne energi ... Poboljšani postupci određivanja raspoloživosti ... ... . Budući kakvoća isporuke električne energije neposredno ovisi o ... KLEPO, M., Modeli proizvodnih jedinica u modelu pouzdanosti i raspoloživosti elektroenergetskog sustava -model bazne jedinice, Energija, god.46(2997), br. 4. Recommended publications Discover more Rizik, sigurnost i pouzdanost. Analitičke i simulacijske metode proračuna; pregled područja teorije vjerojatnosti i matematičke statistike neophodnih za proračune pouzdanosti elektroenergetskih podsustava (uključujući Markovljeve modele i Monte Carlo metodu) i rješavanje inženjerskih problema u okolnostima nesigurnosti. Cilj studije je analiza koordininacije relejne zaštite u prenosnoj mreži Elektroprenosa BiH, kako u kvazistacionarnom, tako i u vremenskom domenu. Predmet analize je relejna zaštita na svim naponskim nivoima u okviru Elektroprenosa BiH.Za potrebe studije, izvršeno je modelovanje EES BiH, sistematizacija i analiza postojeće relejne zaštite, analiza podešenosti i koordinacije IZJAVA O ORIGINALNOSTI RADA Osijek, 18.06.2018. Ime i prezime studenta: Hrvoje Palčić Studij: Diplomski sveučilišni studij Elektrotehnika Mat. br. studenta, godina upisa: D 955, 29.09.2017. Ephorus podudaranje [%]: 11% Ovom izjavom izjavljujem da je rad pod nazivom: Primjena metoda optimizacije u elektroenergetskom sustavu Modeli pouzdanosti, raspoloživosti i rizika u elektroenergetskom sustavu - 1. Dio - Vladimir Mikuličić i Zdenko Šimić ... Matematički modeli pouzdanosti komponente. Pouzdanost sustava s neovisnim, nepopravljivim i nezamjenjivim komponentama. Pouzdanost sustava s ovisnim komponentama. Poteškoće proračuna zbog rezervi, ovisnih kvarova i popravaka. Pouzdanost sustava s rezervom. Markovljevi modeli - općeniti pristup proračunu pouzdanosti i raspoloživosti sustava. s ohledem na rozhodnutí Evropské rady pro systémová rizika ESRB/2011/1 ze dne 20. ledna 2011, kterým se přijímá jednací řád Evropské rady pro systémová rizika (2), a zejména na čl. 15 odst. 3 písm. e) a články 18 až 20 tohoto rozhodnutí, vzhledem k těmto důvodům: (1) Současná krize významně ovlivňuje podmínky financo­ Ovaj je udžbenik prvenstveno namijenjen studentima diplomskog sveučilišnog studija studijskog programa Elektroničke i informatičke tehnologije u pomors...