Najbolja besplatna online knjižnica

Penitencijarno pravo

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZLASKA: 2016
VELIČINA PO DATOTECI: 4,82
ISBN: 9789532342338
JEZIK: HRVATSKI
AUTOR: Ivičević Karas, Elizabeta
CIJENA: BESPLATNO

Knjigu možete preuzeti Penitencijarno pravo u pdf epub formatu nakon besplatne registracije

Opis:

Penitencijarno pravo, koje se relativno nedavno počelo razvijati kao samostalna pravna disciplina, izvan okrilja kaznenog materijalnog i proce­snog prava, danas je središnji segment kaznenog izvršnog prava, uređujući izvršavanje kazne zatvora kao glavne kazne i još uvijek dominantne kazne­nopravne sankcije. Suvremeno penitencijarno pravo snažno se razvija pod utjecajem judikature Europskog suda za ljudska prava, a u novije vrijeme i preko prakse Ustavnog suda Republike Hrvatske. Premda uređuje niz pita­nja, poput ustrojstva i funkcioniranja penalnih ustanova, ovlasti i dužnosti različitih subjekata te tijeka izvršavanja kazne zatvora, samu srž penitenci­jarnog prava sačinjavaju pravni propisi o pravima i dužnostima zatvoreni­ka, uvjetima i granicama primjene prisilnih mjera prema zatvorenicima te mehanizmima nadzora nad izvršavanjem kazne zatvora i pravnim sredstvi­ma koja su na raspolaganju zatvorenicima u svrhu zaštite njihovih prava. Naime, danas je općeprihvaćeno stajalište da u odnosu na zatvorenike, kao i druge osobe lišene slobode, postoji veliki rizik mogućih povreda njihovih ljudskih prava i temeljnih sloboda, zbog same činjenice zatvaranja i ogra­ničenih mogućnosti kontakata s vanjskim svijetom. Istovremeno, ljudska prava zatvorenika mogu se ograničiti samo na istim osnovama kao i prava ostalih osoba. Stoga je i u ovom udžbeniku problematika izvršavanja kazne zatvora u velikom dijelu obrađena upravo iz perspektive zatvorenikovih prava, kao i iz perspektive temeljne svrhe izvršavanja kazne zatvora, a to je resocijalizacija, odnosno socijalna rehabilitacija zatvorenika. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, penitencijarno pravo izborni je kolegij na petoj godini integriranoga preddiplomskog i diplom­skog pravnog studija, te je ovaj udžbenik namijenjen ponajprije studentima kojima bi kao nastavno sredstvo trebao pomoći u studiranju penitencijar­nopravne materije. Udžbenik je namijenjen i polaznicima poslijediplom­skoga specijalističkog i doktorskog studija iz kaznenopravnih znanosti, kojima bi trebao poslužiti kao polazište za daljnja istraživanja. Osim stu­dentima, udžbenik je namijenjen i pravnim praktičarima, sucima, držav­nim odvjetnicima, odvjetnicima te pravnicima zaposlenima u zatvorskom sustavu, koji bi u ovom udžbeniku mogli pronaći korisnu literaturu. Autorica zahvaljuje recenzentima, kao i izdavaču koji je, odlučivši se na izdavanje ovog udžbenika, podupro nastojanje da se studentima koji su odabrali nastavu u kolegiju iz penitencijarnog prava, osigura odgovarajuća literatura. U Zagrebu listopada 2016. Autorica

...ivih prava svih članova ljudske obitelji temelj slobode, pravde Predavanja koja budu objavljena na web stranici Katedre za kazneno procesno pravo (pod izbornikom Penitencijarno pravo); 3 ... PDF Naziv kolegija UVOD U PENOLOGIJU I PENITENCIJARNO PRAVO ... . Davor Krapac, Zlata Đurđević, European Court of Human Rights; Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima (odabrana poglavlja); Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2013 ... Ema Lovrić diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2017. godine. Tijekom pete godine položila je kaznenopravni modul pri Zagrebačkom pravnom fakultetu, uključiv ... Penitencijarno Pravo ... ... Ema Lovrić diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2017. godine. Tijekom pete godine položila je kaznenopravni modul pri Zagrebačkom pravnom fakultetu, uključivo između ostalog i Penitencijarno pravo, Maloljetničko kazneno pravo, Kriminologiju i viktimologiju te je obavljala praksu u odvjetničkom uredu. PENITENCIJARNO PRAVO. Cijena. 155,00 kn. Dodaj na listu želja. Dodaj u košaricu. Pravo i zakoni. ODGOVORNOST ZA RATNE ZLOČINE PRED SUDOVIMA U HRVATSKOJ: knjiga 1: izvori prava s uvodnom studijom: odgovornost za ratne zločine - povijesni korijeni, međunarodna iskustva i hrvatska praksa. Cijena. Penitencijarno pravo / Elizabeta Ivičević Karas 2016. . [Knjiga] Udžbenici. 247. Kazneno procesno pravo : ... Član ima pravo posuditi najviše 2 naslova e-knjige odjednom, odnosno 5 naslova unutar jednog kalendarskog mjeseca, koje može koristiti istovremeno na 4 uređaja. Posudba Penitencijarno pravo i penologija. Diplomski studij prava. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci. suradnik. 2008. - 2015. Kazneno pravo. Diplomski studij prava. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci. suradnik. 2008. - 2015. Kriminologija. Diplomski studij prava. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci. Rad prikazuje važnost prava zatvorenika na zdravstvenu zaštitu kao jednog od temeljnih ljudskih prava koja svakoj osobi pripadaju samom činjenicom njezina postojanja. Zatvorenici, iako lišeni temeljnog ljudskog prava, prava na slobodu, uživaju punopravnu zaštitu ostalih prava i sloboda zajamčenih u okviru temeljnih normi penitencijarnog prava....