Najbolja besplatna online knjižnica

Pravni položaj i unutrašnjopolitički razvitak BiH od 1878. do 1914.

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZLASKA: 2007
VELIČINA PO DATOTECI: 9,93
ISBN: 9789958635502
JEZIK: HRVATSKI
AUTOR: Imamović, Mustafa
CIJENA: BESPLATNO

Imamović, Mustafa knjige Pravni položaj i unutrašnjopolitički razvitak BiH od 1878. do 1914. epub dostupni su vam nakon registracije na našoj web stranici

Opis:

Od svog prvog izdanja, prije trideset godina, ova knjiga je proglasena autoritativnom na polju tematike politickih i pravnih promjena za vrijeme austro-ugarske vlasti u Bosni i Hercegovini (1878. – 1918.). Mustafa Imamovic, strucnjak za bosanskohercegovacku pravnu historiju i profesor na pravnom fakultetu u Sarajevu, stvorio je lako citljivo djelo o politickom, stranackom organiziranju i pravnom razvitku, koje je na jedan takav autoritativan nacin bilo oslobodjeno svih ideoloskih pretpostavki. Njegova historija nije nista manje citljiva i aktuelna nego sto je bila i onda kada se prvi put pojavila. Mustafa Imamovic je profesor drzave i prava na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Autor je monografija Pravni polozaj i unutrasnji politicki razvitak BiH 1878-1914, zatim Bosanski Ustav i Bosnjaci u emigraciji. Koautor je monografija Muslimani i bosnjastvo i Ekonomski genocid nad Muslimanima, kao i knjige Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja drugog svjetskog rata . Uz to je do sada objavio oko 350 studija, rasprava, clanaka, iz historije politickih i pravnih institucija BiH.Formiranje i politika modernih građanskih političkihpokreta Godina 1903. bila je prelomna u političkom životu i razvitku većine jugoslovenskihzemalja (nestanak dinastije Obrenovića u Srbiji, pad apsolutističkog režima KhuenaHerdervaja u Hrvatskoj, Ilindenski ustanak u Makedoniji, smrt Benjamina Kallaja u BiH,itd). Ta je godina, na neki način obnovila nacionalnu svijest u glavnim južnoslovenskimzemljama. Nakon Kallajeve smrti u BiH se otvara prostor za nove forme političkogživota. Domaće građanstvo je ekonomski dovoljno ojačalo da stekne svijest o svojojdruštvenoj i političkoj ulozi. Stvaranjem vlastitih preduzeća i banaka i organiziranimradom u oblasti kulture i prosvjete, svaka od tri nacionalne buržoazije nastoji da seodupre stranom kapitalu i doseljenicima. Pored toga i prva generacija moderne domaćeinteligencije koja se bori za demokratizaciju društvenog života, stavlja se u službu svojoj buržoaziji. Kako je Kallajeva uprava postigla određene rezultate na planu privrednograzvitka, opšte kulturno-političke i institucionalne postavke stranačkog stanovništvaostale su potpuno nerazvijene. Oko 90% stanovništva bilo je nepismeno, izdvajanja zazdravstvo su bila slaba itd. Najvećim Kallajevim neuspjehom smatra se njegov pokušaj da Bosnu i Hercegovinuodvoji od opštih tokova razvitka u Srbiji i Hrvatskoj. Uprkos njegovom angažmanu natom planu, Kallaj nije uspio ostvariti osnovni cilj svoje političke misije, a to jeobezbjeđenje stabilnosti i trajnosti Austrougarske uprave U BiH. Novi zajednički ministar finansija Istvan Burian najavljuje uprave (poreske, političke i dr.), te priznaje potrebuostvarenja vjerske prosvjetne autonomije…

...do 1914., 45. 35 Zbornik zakona i naredaba za Bosnu i Hercegovinu, Godina 1884 ... Pravni polozaj i unutrasnji politicki razvitak Bosne... | Open Library ... ., Sarajevo, 1884., 259-411. 36 Eduard Eichler, Das Justizwesen Bosniens und der Hercegovina, 227. - Mustafa Imamović, Pravni položaj i unutrašnji politički razvitak BiH od 1878 do. 1914 /The Legal Status and Internal Political Development of Bosnia and Nova kriza austrougarskog upravljanja u BiH dogodila se nakon pobjede mladoturske revolucije u Osmanlijskom Carstvu, kada je (zbog očekivanja... Pravni položaj i unutrašnji politički razvitak Bosne i Hercegovine od 1 ... Mustafa Imamović, Pravni položaj i unutrašnji politički razvitak Bosne... ... ... Pravni položaj i unutrašnji politički razvitak Bosne i Hercegovine od 1878. do 1914. Sarajevo: Svjetlost. Kovačević, Miloš (2008). „Povampirena Kalajeva jezička i nacionalna politika u BiH". Nova Zora. 2007. Pravni položaj i unutrašnjo-politički razvitak Bosne i Hercegovine od 1878 do 1914. Sarajevo: Mešihat Islamske zajednice BiH.Google Scholar. Ruthner, Clemens. 2008. 'Naš' mali 'Orijent' jedno postkolonijalno čitanje austrijskih i njemačkih kulturalnih narativa o Bosni i Hercegovini... Kakav je pravni položaj Sutorine? STAV: U intervjuu za prvi broj STAVA, profesor Maglajlić veli: "Kao tehnički saradnik u pripremi za objavljivanje knjige profesora Mustafe Imamovića Pravni položaj i unutrašnji politički razvitak BiH 1878-1914, svjedočim da autoru nije bilo dopušteno da na novi način... - 1878. Tokom usko-turskog rata Britanija, na zahtjev sultana Abdul Hamida II., poslala svoju flotu u Konstantinopolj. Autor je poznatog djela "Historija Bošnjaka", monografije "Pravni položaj i unutrašnji politički razvitak BiH 1878-1914", za koju je dobio republičku nagradu za nauku "Veselin... 8-25, Mustafa Imamović, Pravni položaj i unutrašnjo-politički razvitak BiH od 1878. do 1914., Magistrat i Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu 8 Šire shvatanje važećih pravnih izvora u BiH obuhvatalo bi i dva međunarodnopravna akta: Berlinski ugovor od 1878. godine, odnosno član XXV... Imamović, M. (2007) Pravni položaj i unutrašnji - politički razvitak BiH od 1878. do 1914, Magistrat i PF, Sarajevo. [14] Na Kalajevo insistiranje dolazi do uvođenja zvanja i položaja civilnog adlatusa koji je ukinut 1912. godine, nakon čega se uvodi zvanje i položaj zamjenika zemaljskog poglavara. 1) Mustafa Imamović, Pravni položaj i unutrašnjo-politički razvitak BiH od 1878-1914. 21. Textul în format pdf pentru listare: Politica externă a României 1878-1914 Relaţiile României ca stat independent. Obţinerea independenţei de stat pe câmpul de luptă, va fi confirmată de marile puteri până în 1880. Autor je monografija Pravni položaj i unutrašnji politički razvitak BiH 1878-1914., za koju je dobio republičku nagradu za nauku "Veselin Masleša", zatim Bosanski Ustav i Bošnjaci u emigraciji. Koautor je monografija Muslimani i bošnjaštvo i Ekonomski genocid nad Muslimanima... Imamović M., Pravni položaj i unutrašnjo-politički razvitak BiH od 1878. do 1918., Sarajevo 2007. Kamberović H., Begovski zemljišni posjedi u Bosni i Hercegovini od 1878. do 1918. godine Okey R., Taming Balkan Nationalism: The Habsburg 'Civilizing Mission' in Bosnia, 1878-1914, Oxford 2007....