Najbolja besplatna online knjižnica

Službeničko pravo

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZLASKA: 2008
VELIČINA PO DATOTECI: 4,44
ISBN: 9789537327491
JEZIK: HRVATSKI
AUTOR: Pičuljan, Zoran
CIJENA: BESPLATNO

Najbolji Službeničko pravo pdf, koje ćete pronaći ovdje

Opis:

Zakon o državnim službenicima (Nar. nov., br. 92/05, 142/06 – Uredba, 77/07 – Uredba, 107/07 i 27/08 ), kao temeljni propis u području službeničkih odnosa u državnoj službi otvorio je novo poglavlje u razvoju i primjeni modernog hrvatskog službeničkog prava. Razrada ovog Zakona nastavljena je brojnim provedbenim propisima koji, uz njega, čine važne sastavnice sustava službeničkog prava državnih službenika. Budući da je nedavno donesen i Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 86/08), otpočela je i izgradnja sustava službeničkog prava u lokalnoj službi. Službeničko pravo državnih službenika te službenika (i namještenika) u tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave još uvijek nije dovršeno. Nedostaju zakoni koji će u oba područja urediti sustav plaća (a u lokalnoj službi i klasifikaciju radnih mjesta). No, potrebe prakse zahtijevale su da se i prije njihova donošenja službenicima olakša snalaženje u primjeni brojnih novih pravnih rješenja. Stoga je i izrađena prva zbirka propisa (Zbirka propisa 1), koja će kompletiranjem službeničke regulative biti dopunjena novom zbirkom propisa (Zbirka propisa 2). „Službeničko pravo – Zbirka propisa 1“ podjeljeno je stoga u tri tematske cjeline, i to: I. dio – Novo hrvatsko službeničko pravo Uvodno poglavlje pojašnjava uvjete i način nastanka novog hrvatskog službeničkog prava. Ono daje pregled propisa koji su obuhvaćeni pojmovima „službeničko pravo“ ili „službeničko zakonodavstvo“ te analizu važnijih pravnih instituta u oba službenička sustava. Prikazane su sličnosti i razlike pravnog uređenja službeničkih odnosa u državnoj i lokalnoj službi te problemi i zastoji u primjeni oba službenička zakonodavstva uzrokovani nedovršenošću pravne regulacije. II. dio – Državni službenici U ovoj cjelini, osim Zakona o državnim službenicima, daje se prikaz njegove cjelokupne sekundarne regulative – uredbi, pravilnika, Etičkog kodeksa i odluka. Ukazuje se i na odredbe Zakona o državnim službenicima i namještenicima (Nar. nov., br. 27/01) i njemu pripadajućih uredbi koje se dijelom, još uvijek primjenjuju na državne službenike. Poglavlje zaključuju izvodi iz propisa o sustavu državne uprave koji se odnose na državne službenike te novi Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (Nar. nov., br. 93/08). III. dio – Službenici i namještenici u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Završni dio sadržava Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te referentne odredbe Zakona o državnim službenicima i namještenicima koji se, do donošenja uredbe i kasi¬fikacije radnih mjesta službenika i namještenika te posebnog zakona koji će urediti sustav plaća, i dalje primjenjuju u lokalnoj službi. U Zbirci propisa 1, osim zakonskih propisa te važnijih uredbi, daju se i kraći komentari, povezujuće norme i pojmovna kazala za njihovu lakšu primjenu. Po donošenju preostalih propisa hrvatskog službeničkog prava, izradit ć

... koji uređuju odnose službenika (službeničke odnose) u vršenju službe ... PDF PowerPoint Presentation | Službeničko pravo ... . To znači da službeničko pravo obuhvata one... Zoran Pičuljan, Sandra Pipunić, Službeničko pravo, Zbirka propisa 1, Novi informator, Zagreb 2008 Jasna Omejec, Državni službenici u praksi Europskog suda za ljudska prava, u: Upravno pravo... Download Sluzbenicko Pravo PDF. Title. Sluzbenicko Pravo. Region. Format. Ivo Borkomé: Službeničko pravo. Informator, Zagreb, 1999,, str. Knjiga Službeničko pravo pisana je jasn ... SLUŽBENIČKO PRAVO - Zbirka propisa 1 - Zoran... | superknjizara.hr ... . Informator, Zagreb, 1999,, str. Knjiga Službeničko pravo pisana je jasno i pregledno. Nema gotovo ni u jed­ nom slučaju dileme što je pisac želio kazati. Autori Fuad Purišević i Sead Dedić Promocija će se održati na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u utorak, 12.07.2016. godine u... Top resources. Resource icon. Službeničko pravo - skripta. Službeničko pravo - skripta. 0,00 star(s) 0 ratings. Autor: Mato Tadić PRIVREDNO PRAVO PREMA PROGRAMU PRAVOSUDNOG ISPITA 4. izmijenjeno i dopunjeno izdanje izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, 2020. cijena: 40,00 KM. Službeničko pravo. Samostalna grana prava: skup pravnih normi i pravila kojima se. reguliraju temeljna pitanja pravnog statusa javnih. File name: - File size: - Title: - Author: - Subject: - Keywords: - Creation Date: - Modification Date... Isto kao za predmet Službeničko pravo. Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja Osnovni podaci. Službeničko pravo - seminar. Javna uprava - 2. semestar. Ugovorni diplomat ima pravo povratka na poslove na kojima je prethodno radio ili na druge odgovarajuće poslove. Do povratka na rad kod poslodavca iz stavka 1. ovoga članka, ugovorni... Službeničko pravo. Zagreb: In...