Najbolja besplatna online knjižnica

Protista – protozoa / Metazoa – invertebrata

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM IZLASKA: 2011
VELIČINA PO DATOTECI: 8,35
ISBN: 9789532973068
JEZIK: HRVATSKI
AUTOR: Grupa Autora
CIJENA: BESPLATNO

Najbolji Protista – protozoa / Metazoa – invertebrata pdf, koje ćete pronaći ovdje

Opis:

I. Habdija, B. Primc Habdija, I. Radanović, M. Špoljar, R. Matoničkin Kepčija, S. Vujčić Karlo, M. Miliša, A. Ostojić, M. Sertić Perić PROTISTA – PROTOZOA METAZOA – INVERTEBRATA strukture i funkcije Autori ovog udžbenika su nastavnici i suradnici Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, čija je nastavna djelatnost vezana uz ustrojavanje nastave i praktikuma iz općih bioloških kolegija, ekologije i taksonomije protista i beskralježnjaka. Iznijeti sadržaji su rezultanta mnogobrojnih vlastitih istraživačkih dostignuća u poznavanju faune Hrvatske i iskustava u edukaciji usklađeni s najnovijim pogledima i stavovima obrađenim u najpoznatijim svjetskim udžbenicima iz zoologije objavljeni u zadnjih 10 godina. Sadržajno je udžbenik podijeljen u dva zasebna dijela. U prvom dijelu obrađuju se praživotinje koje su u recentnim podjelama biote svrstane u carstvo Protista. U drugom dijelu obrađuju se beskralježnjaci koji su integralni dio carstva Metazoa. Ovakva zajednička obrada tih dviju skupina česta je i možemo reći tradicionalna u općim zoološkim udžbenicima jer i podrijetlo životinja treba tražiti među jednostaničarima iz skupine praživotinja. U drugom dijelu udžbenika sustavno se obrađuju funkcionalna i strukturalna obilježja pojedinih skupina beskralježnjaka. U skladu s najnovijim dostignućima iz molekularne biologije, rasprave o srodstvenim odnosima i rekonstrukcijama filogeneze u ovom udžbeniku zasnovane su na rezultatima dobivenim molekularnim analizama sekvencioniranja DNA. Upravo te analize srodstvenih odnosa daju novu dimenziju i nove poglede na filogeniju i evoluciju metazoa. U udžbeniku autori daju niz didaktičkih rješenja, od postavljanja zadataka i pitanja, sažetih pregleda i posebnih sadržaja koja pridonose cjelovitijem i uspješnijem poimanju i savladavanju programskih sadržaja. Posebna pažnja posvećena je grafičkim i tabelarnim prikazima iz razloga što oni povećavaju kognitivne mogućnosti studenata u razumijevanju sadržaja. Autori su u svom djelu pružili najnovije spoznaje o funkcionalnim i strukturalnim obilježjima praživotinja i beskralježnjaka. Posebna pažnja posvećena je njihovoj rasprostranjenosti i biocenotičkoj raznolikosti u Hrvatskoj. Udžbenik je namijenjen profesorima biologije te studentima za savladavanje sadržaja iz zoologije, prvenstveno studentima preddiplomskih i diplomskih studija svih studijskih profila iz biologije i studija znanosti o okolišu, ali i studijskih profila srodnih prirodoslovnih struka i profila na drugim visokoškolskim ustanovama, koji u svojim programima, studijskim preddiplomskim i diplomskim programima po Bologni, imaju sadržaje iz zoologije. Najopširnije djelo iz zoologije beskralježnjaka na Zagrebačkom sveučilištu napisao je prof. dr. Ivo Matoničkin (1915.-2009.), prva dva izdanja samostalno, a treće izdanje sa svojim bliskim suradnicima profesorima Ivanom Habdija i Biserkom Primc Habdija. Uz dužno poštovanje, kao njegovi suradnici nastavili su njegov

...ista. Protista , 1866. See also: Chromista - Protozoa ... Protista-Protozoa i Metazoa-Invertebrata : Strukture i funkcije ... . [Note: Protista is currently considered a paraphyletic or polyphyletic taxon, and taxonomists prefer to use only monophyletic taxa. Современная система многоклеточных животных. Царство (Regnum). Protista. «Protozoa». Протозоология. Маттиас Шлейден Теодор Шванн. Metazoa (Animalia). ВЫРАЖЕННАЯ ГЕТЕР ... What is the Difference Between Protozoa and Metazoa - Pediaa.Com ... . Metazoa (Animalia). ВЫРАЖЕННАЯ ГЕТЕРОКЛЕТОЧНОСТЬ. Разные системы протистов. Protozoa vs Metazoa Every organism in the world has its own biological characteristics, and they are not exactly alike. Protozoa and metazoa are two subgroups under Kingdom Protista and Kingdom Animalia respectively. In the early classifications, the unicellular protozoans were considered as... 2. Metazoans are generally seen in naked eyes. 3. Body of Metazoa is differentiated into cells which may transform into tissues, organs and systems in 15. Lower groups of metazoans do not possess circulatory, respiratory and excretory structures. 16. Haemoglobin, haemocyanin, haemoerythrin, and... Protozoa Classification. Status of protista. 5) Kingdom ANIMALIA (=METAZOA), included all multicellular animals. Classification of protozoa. In modern classifications PROTOZOA is considered as a convenient name for unicellular animals and is not given any rank or status. Therefore, protozoa fit into the Domain Eukarya. Although the different phyla of the kingdom Protista are not closely related, they are nonetheless Metazoa - Organisms that have organized tissues, unlike the protozoa. Protist - A name that reflects the addition of photosynthetic organisms into the... Protozoa also have in place locomotory structures such as pseudopodia, flagella and cilia which are used for movement. These structures are also surrounded by the plasma membrane. As well, the pellicle (outer surface of some like the Giardia) is rigid enough to support and maintain a distinctive... Protozoa. Further analysis of kingdom Protista has suggested the need for restructuring phylogenic classification. Genetic and morphological research has led to subdividing the Protista kingdom into numerous separate kingdoms, each with its own lineage of protist. Protozoa vs Metazoa Dünyanın her organizması kendi biyolojik özelliklerine sahiptir ve tam olarak benzer değildir....